Digital markedsføringsdag på Handelshøgskolen i Bodø over nyåret". Åpent og gratis arrangement som er relevant for små og store aktører i alle bransjer og næringer. Les mer her

Beiarn Kommune dekker kursavgifta på kr. 4000,- pr deltaker. Informasjonsfolder kan lastes ned herNytt firma med nytt tjenestetilbud i Beiarn.


Det nye firmaet Flis- og hushandverkeren, Andreas Pak, org.nr. 913683153, er etablert og tilbyr sine tjenester i Beiarn og nabobygdene.

Andreas Pak og hans familie flyttet fra Berlin til Beiarn i april i år. Andreas er handverker og fagutdannet flislegger. Han tar oppdrag med flislegging og utfører også grunnarbeidet med oppretting av golv, montering av gipsplater, legging av membran mv. Malingsarbeid utføres også.

Ta kontakt:

E-post: andreaspak74@gmail.com
Telefon: 99398222
Bruk helst e-post eller SMS inntil videre.

NYTT OM BREDBÅNDSUTBYGGING I BEIARN


Vi skal nå å gjøre en ny kostnadsberegning for utbygging i Beiarn.
I den sammenheng må vi også gjøre oss opp en mening om forventet oppslutning og kapasitetsbehov.
Håper du tar deg tid å sende meg en kort tilbakemelding med ja/nei –
og gjerne hvilken båndbredde du da ville ønsket, så vi får kalkulert dekningskalkyler også.

Her finner du oversikt over de kapasiteter vi ønsker å tilby i Beiarn.

Siste året har vi fått etablert nye stasjoner i Valnesfjord og i Saltstraumen med omegn. Totalt 5, master er kommet opp.
Fra mastene setter vi opp sendere i flere retninger og med en rekkevidde opp til 20 km.

Kundenes tilbakemeldinger er gode.

Mvh

Nord|Kontakt 8037 Bodø
Telefon 75 55 05 81
Mobil 48 24 97 65
http://www.facebook.com/Bredband

Skatteetaten arrangerer kurs tilpasset deg som nettopp har startet virksomhet.


Kursene arrangeres over hele landet og er gratis. Første kurs i Bodø er 11.februar.
Følgende temaer tas opp på kursene:

-regnskap
-forskuddsskatt
-selvangivelse og næringsoppgave
-fradragsrett
-merverdiavgift og omsetningsoppgave
-elektronisk innlevering

Her finner du mer informasjon.

Mvh
Styret i Beiarn Næringsforum

Oppsumering fra næringslivslunsj, 29.nov.2013


Knut Haugmo fra NAV orienterte om 2 temaer på siste Næringslivslunsj, 29.nov.2013;

IA-avtalen og Rekruttering av arbeidskraft.
Beiarn har et begrenset, men godt arbeidsmarked hvor flere bedrifter er IA-bedrifter. NAV ønsker å ha kontakt med alle bedriftene i Beiarn og kan tenke seg å være med på møtene i Næringsforumet i framtida. Knut reklamerte for selvbetjeningsløsningene på www.nav.no (T-skjorte) og at de var den største stillingsbasen i Norge (samt gratis).

Utfordringen med språkopplæring for arbeidsinnvandrere ble også diskutert.

Mvh
Styret i Beiarn Næringsforum

Folkeuniversitetet starter opp studiet Praktisk styrearbeid, 6 stp.

Folkeuniversitetet starter opp studiet Praktisk styrearbeid i samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag.
Praktisk styrearbeid er et nyttig studie for de som ønsker innsikt i styrets rolle og hvordan dets forskjellige
oppgaver skal håndteres i praksis.Det legges spesielt vekt på styret som team, og samspillet mellom styret og administrasjonen.

OPPSTART: september 2013
PÅMELDINGSFRIST: 15. august 2013
KURSPRIS: 9800,- + bøker, eksamensavgift

UNDERVISNING: Totalt 3 samlinger à to dager. Undervisningsform: klasserom på nett (videokonferanse)

Kursene er et samarbeid mellom flere avdelinger i Folkeuniversitetet Nordland, og blir sendt som lyd/bilde tilbud med den erfarne foredragsholderen Per Ivar Seljeseth. KLIKK HER FOR MER INFO

Ta kontakt for mer informasjon og påmelding nå!

Folkeuniversitetet Nordland ved kontaktperson: Liliana Andaloro
Tlf: 75 17 33 55 /996 48 658
E-post: liliana.andaloro@folkeuniversitetet.no
Web-side: www.folkeuniversitetet.no

Invitasjon til næringslivslunsj

bilde

Årsmøtet 2013

Årsmøtet ble avholdt 12.03.13 på Frivilligsentralen. Tilstede: Freddy Olsen (Solbakk Tre AS), Frigg Ottar Os (leder), Ellinor Mikalsen (Beairlefs AS), Øyvind Sande (BeiarVekst AS), Sverre Andersen (SNU AS) og Jan Kristiansen (Beiarn Kommune). Det ble servert pizza fra Beiarn Hotell og Kro AS.

Referat fra møtet kan du lese her.

Til eiere av hytter og fritidsboliger i Beiarn Kommune!

Mandag 28 Januar 2013

Beiarn Næringsforum ønsker din e-post adresse slik at vi i styret og våre medlemsbedrifter kan få sende dere info om aktiviteter og tilbud som kan være av interesse.

E-post adressen kan sendes til beiarnns@online.no

Beiarn Næringsforum
Adr. Trones Gamle skole
8114 Tollå
Tlf. 75568899
E-post: beiarnns@online.no

BREDBÅNDUTBYGGING I BEIARN

TIL ALLE NÆRINGSAKTØRER I BEIARN - Tollå, 21.01.11

Beiarn Næringsforum har i samarbeid med NK-nett startet en interessekartlegging for utbygging av bredbånd i bygda. Etableringen avhenger av oppslutning, og det er nå kontaktpersoner som i løpet av januar skal gjennomføre en ”dør til dør”- aksjon blant alle husstander for å lodde stemningen og tegne interessenter.

NK-nett vil kunne bygge ut fiber der det er praktisk og økonomisk forsvarlig og i resten av bygda vil teknologien bygge på radiosignaler med godt utviklet utstyr fra bl.a. Motorola. Vi håper selvfølgelig at dette vil være interessant for næringslivet også og sender dere et interesseskjema som dere kan fylle ut og sende til NK-nett. NK-nett sier de kan levere den hastigheten kundene til enhver tid har behov for til konkurransedyktige priser og med en oppetid nært opp til 100%.

Ellers har vi sjekket ut noen referanser som har gitt positive tilbakemeldinger på NK-nett sitt utstyr og oppetid/hastighet/pris osv. samt muligheten de har for å oppgradere utstyret og kjøpe den hastigheten man har behov for:

Gunnar Skjelvik (Sandhornøya)
Svein Eggesvik (Nygårdssjøen)
Jon Kristian Karlsen (Arnøy Brygge)
Jack Normann (Fauske)
Dere kan også kontakte disse for nærmere info.

”Fra infomøte om bredbåndsutbygging i Beiarn, 17.01.13. Vemund Kristiansen og Christian Larsen fra NK-nett i lag med Frigg Ottar Os, leder i Beiarn Næringsforum”.


Her kan du lese eller lagre informasjonsbrev samt skjema for interresseregristrering:
NK-Nett til Beiarn 17 jan.pdf
Interesseregistrering.pdf

Mvh
Styret i Beiarn Næringsforum

Beiarn Næringsforum
Adr. Trones Gamle skole
8114 Tollå
Tlf. 75568899
E-post: beiarnns@online.no

TEMAMØTE OM KOMMUNEPLANENI SAMARBEID MED BEIARN KOMMUNE

FREDAG. 30.NOV. KL.14.00 PÅ BEIARN GJESTEGÅRD.

Beiarn Næringsforum og Beiarn Kommune inviterer med dette alle
næringsaktører/bedrifter i Beiarn til et temamøte om kommuneplanen.

Planprogrammet er nå ute til høring (høringsfrist 7.des. 2012)

Næringslivet inviteres til å komme med innspill og forslag til
arealbruksendringer eller andre endringer av innhold i planen (frist 31.mars
2013). Her kan næringslivet komme med innspill på ulike behov de har for
næringsareal, boliger, infrastruktur osv.

Det blir mulighet for å kjøpe kaffe og noe enkelt å spise.

Beiarn Næringsforum
Adr. Trones Gamle skole
8114 Tollå
Tlf. 75568899
E-post: beiarnns@online.no

Beiarn Kommune er nå blitt en Nasjonalparkkommune!

Mer informasjon om nasjonalparkene finner du her:

bilde

Innovasjon Norge har kontordag i Beiarn. Sjøfossen Næringsutvikling inviterer til møte Torsdag 8 November.

bilde

Styrekurs for kvinner

Sjøfossen Næringsutvikling AS, i samarbeid med Beiarn Frivilligsentral, inviterer kvinner i Beiarn til kurs i styrearbeid.

Vi henvender oss til deg som ønsker å få ei innføring i hva det vil si å ha et styreverv, men kurset vil også være aktuelt for deg som har eller tidligere har hatt et styreverv. Målet er å motivere og legge til rette for å rekruttere flere kvinner inn i aktivt styrearbeid.
Dersom det blir god oppslutning om kurset, er det vår ambisjon å arrangere et oppfølgingskurs senere.

Innhold:

Det faglige innholdet i kurset kan i stikkords form formuleres slik:
- Ulike selskapsformer, med hovedvekt på aksjeselskap.
-Hva er et aksjeselskap? Eierskap, styre og ledelsesorganer.
- Styrets oppgaver og ansvar.
- Praktisk styrearbeid.

Gjennomføring:

Kurset vil bli gjennomført over tre kvelder a 2,5 timer i løpet av mai måned. Første kurskveld blir 9. mai.
Kurset arrangeres med økonomisk støtte fra Voksenopplæringsforbundet i Nordland og er gratis for deltagerne.
Ta kontakt med Frigg-Ottar Os, Sjøfossen Næring AS, på telefon 99 27 82 56 dersom du ønsker mer informasjon.

Påmelding:

E-post: frigg-ottar.os@sjofossen-snu.no
Telefon: 99 27 82 56

Påmeldingsfrist: Mandag 7. mai

Årsmøtet 2012

Deltakere på årsmøtet, fra venstre: Ellinor Mikalsen (Beiarlefs), Trond Solås (Taxibussen), Frigg Ottar Os (leder), Freddy Olsen (Solbakk Tre), Sverre Andersen (SNU), Arne Frantzen og Kenneth Berntsen (Coop Bemi).

Referat fra møtet laster du ned her.

Kontakt oss

Beiarn næringsforum
Trones Gamle Skole
8114 Tollå

Tel: 75 56 88 99
E-post: beiarnns@online.no