Navjord Grunneierlag


Navjord Grunneierlag ble stiftet 26.mai 1988. Ifølge våre vedtekter (§2) skal vi samordne utnyttelsen av fiske, ivareta medlemmenes interesse i saker som angår fritidsbebyggelse, friluftsliv, naturvern, småvilt og storvilt.

Navjordvaldet
Valdet er 2,0 km langt og ligger på elvas østside fra Førshølen i sør til Skyttøyra i nord. Totalt kan det selges 10 fiskekort pr. dag. Dette er en strømsvak strekning. Grus og stein dominerer bunnsubstratet.
Sjøørretfiske og laksefiske med mark, sluk og flue.
Fiskekort fås kjøpt hos Bjørg Allnor (47858519) og Frantzen Gjestgiveri (45470010).
Det er bygd en gapahuk, utedo og skjeltersjåg nede ved Lisjjordhøla og en gapahuk i Førshølen.

Andre fellestiltak:
* Elgvaldet Navjord/Selfors blir leid bort. Det kan skytes 1 okse og 2 ungdyr.
* Småviltjakta og innlandsfiske disponeres av Kobbåvatn Utmarkslag.
Fiskekort for Kobbåvatn kan kjøpes hos Gudbjørg H. Navjord (75568252) og Bjørg Allnor (47858519).

Ned Kobbådalen.
Det er bygd en skogsvei på ca 3 km opp Navjordlia til inngangen til Kobbådalen. Flotte turmuligheter videre til Kobbåvatn og Lurfjell og ut til Seglfjellet. I samarbeid med Beiarn Historielag er det bygd bru over Kobbåga langs gammelveien gjennom Heln. Følg infoskilt fra Navjord til Kvæl.

Kontaktinfo:
Gudbjørg H. Navjord (leder)
tlf. 41408559
e-post: gudna@online.no

Bjørg Allnor (kasserer)
tlf. 47858519
e-post: ballno@online.no


Kontakt oss

Beiarn næringsforum
Trones Gamle Skole
8114 Tollå

Tel: 75 56 88 99
E-post: beiarnns@online.no