Arne S. Frantzen AS- Maskin og lastebileier


Eier har sentral godkjenning. Ansvarlig utførende for anlegg, konstruksjoner og installasjoner, tiltaksklasse 1.
Ansvarlig kontrollerende for utføring av anlegg, konstruksjoner og installasjoner, tiltaksklasse 1.

Firmaet har kontrakt på vintervedlikeholdet av alle Fylkesveier nede i Beiarn, samt sandstrøing av Kommunale veier for Beiarn Kommune.

Firmaet utfører det meste innen grunnarbeider som tomtegraving og avretting, drenering, innlegging vann og avløp, bygging separate jordrenseanlegg, bygging og vedlikehold av veier og ellers forefallende graver og transportoppdrag.

Det leveres fyllmasse, stein, sand, knust grus (Arstadal grus), singel, pukk, subb, fiberduk, stikkrennerør, vann og avløpsrør, drensrør, slammavskillere og div. annet materiell.

Organisasjonsnummer: 969 419 378
Frimanavn: Arne S. Frantzen AS
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Adresse: Strand, 8110 Moldjord
E-postadresse: sigu-fra@online.no
Tlf.: 416 52 321


Kontakt oss

Beiarn næringsforum
Trones Gamle Skole
8114 Tollå

Tel: 75 56 88 99
E-post: beiarnns@online.no