Medlemmer i Beiarn Næringsforum

§2 fra styrets vedekter, mål og strategier.

Som medlemmer kan opptas alle bedrifter og enkeltpersoner med naturlig tilknytning til næringsvirksomhet. Med næringsvirksomhet menes alle typer tiltak som har økonomisk utkomme som mål. Styret avgjør søknader om medlemskap, men eventuelle avslag kan framlegges på årsmøtet for endelig avgjørelse. Beiarn Næringsforum kan som organisasjon søke medlemskap i andre organisasjoner/tilslutninger, dersom denne organisasjon/tilslutning godtar dette. Et slikt medlemskap bestemmes av årsmøtet. Styret avgjør hvem som representerer foreningen i slike sammenhenger.

Medlemsliste

Kontakt oss

Beiarn næringsforum
Trones Gamle Skole
8114 Tollå

Tel: 75 56 88 99
E-post: beiarnns@online.no